Info

De Opstap biedt gespecialiseerde dagbesteding met professionele begeleiding. Je kunt je aanmelden bij De Opstap, ook via je behandelaar of via Wijkzorg.
Er is een intake gesprek nodig met een docent van De Opstap. Je kunt al snel starten in de cursus ter kennismaking. Samen vragen wij een WMO-indicatie aan bij de gemeente.

De Opstap vraagt een eigen bijdrage van 5 euro per week voor koffie, thee, koekjes en materialen.

Download onze nieuwe flyer:

flyer-de-opstap

Ervaringsverhaal

De Opstap is voor mij een fijne plek gebleken. Ik had een tumultueuze periode gehad. Mijn PTSS symptomen hadden zich versterkt. Nadat de ergste symptomen verminderden kwam ik bij de Opstap. Ik heb er veel geleerd over verschillende creatieve technieken. Mocht je vastlopen in de creatie, komt er wel een creatieve oplossing. Dit creëren kon ik vertalen naar het dagelijkse leven: 'ik vind wel een oplossing'.

Het heeft mijn zelfredzaamheid vergroot. De sfeer is er warm. Je weet dat de cursisten een bepaalde achtergrond hebben. Dat te weten, zonder de achtergrond te kennen, schept een band van solidariteit en tolerantie. Er is veel begrip zonder het over zaken te hebben. Ik beschouwde de Opstap als een rustpunt. Rust was iets waar ik erg behoefte aan had na al het tumult in mij. Ik heb er veel plezier gehad. Dit heeft bijgedragen aan het dragelijker maken van mijn problematiek. Dank, fijne leraressen en cursisten, voor de bijdragen aan mijn heling.

Wat biedt De Opstap?

Stichting De Opstap biedt cursussen in beeldende vorming voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Je kunt een cursus volgen voor één of meer dagdelen per week. Daarnaast bieden wij een vrije werkplaats.

De lessen zijn serieus en vragen om betrokkenheid. Aan de hand van opdrachten kun je je talenten en technieken ontwikkelen. Het samen bekijken van het werk is onderdeel van de les.

Contact

Stichting De Opstap
Mauritskade 24
1091 GC Amsterdam
020 665 62 15
info@deopstap.nl

Maandag van 8:00 tot 12:00 uur en 14:00 tot 17:00 uur, donderdag van 10:00 tot 12:00 uur.

Intakes worden gedaan op maandag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur.