Ervaringsverhalen

Cursisten vertellen wat De Opstap zo speciaal maakt

Opgeladen met kunst en positiviteit
De Opstap heeft me weer een doel gegeven, om met kunst bezig te zijn in zo’n stimulerende omgeving. Ik ben door mijn spierziekte mezelf wel eens tweederangs gaan voelen, maar ik voel me blij en krijg ik zoveel energie van mensen om me heen dat ik nog nageniet als ik weer thuis ben.
Lees verder

De Opstap maakt dat ik elke keer een stapje beter word en me beter voel over mezelf
Als lijder aan langdurige PTSS, de nodige fysieke beperkingen, verslavingsproblematiek en klinische depressie kwam ik na bijna veertig jaar vruchteloze therapie en opnames vijf jaar geleden bij De Opstap terecht. Ik heb wel recht van spreken als ik dus zeg dat De Opstap voor mij het enige is geweest wat een blijvende positieve invloed uitoefent op mijn staatje van zijn. Na elke les bij De Opstap voel ik me beter over mezelf, gesteund en gewaardeerd.
Lees verder

De Opstap – ik kan het echt niet missen
De Opstap is uniek. Er wordt lesgegeven door docenten die zijn afgestudeerd aan de kunstacademie en daardoor veel kennis en ervaring in het creatieve proces bezitten. De opdrachten zijn daarom ook heel divers, waardoor je ervaring op doet en voor jezelf erachter komt wat je meer ligt om te doen.
Lees verder

Met De Opstap vond ik de weg terug omhoog
Terugkijkend op de afgelopen vijf jaar, kan ik zeggen dat De Opstap heel nuttig is geweest voor mij om de weg omhoog terug te vinden middels het creatieve proces. Ik vond het prettig om in een veilige omgeving weer met mijn creatieve talent bezig te zijn. De Opstap heeft zeker bijgedragen aan mijn herstel.
Lees verder

De Opstap is uniek
“Het is het enige moment in de week dat ik echt onder de mensen ben. Vanwege mijn gezondheid ben ik de rest van de week meestal alleen.”
Lees verder

Ik wilde juist nieuwe dingen leren
Ik heb expres voor de maandagochtend groep gekozen, omdat ik dan mijn week goed zou beginnen en al snel voelde ik er mij op mijn gemak. Het beviel zo goed, dat ik ook de dinsdagochtend kwam voor de vrije werkplaats. Door dit ritme voorkwam ik dat ik teveel thuis zat te somberen en dat ik steeds iets leuks had om naar uit te kijken.
Lees verder

De OPstap op de radio

Draaiboek met tijden voor muziek en interviews

Draaiboek

Donderdagmiddag 26 augustus 2021 was er een interview met Frans, cursist en vrijwilliger bij de OPstap, in de studio van Radio Signaal (bij Salto radio in pakhuis De Zwijger). Met docent Kaj en cursist Jelle telefonisch vanuit het Opstap lokaal. De uitzending duurde een uur met interviews en muziek.

Je kunt terug luisteren op:
https://www.salto.nl/programma/radio-signaal/7m0lJ4Bh96iqIsQCA20cS2

  • Na 6 minuten begint het interview met Frans over De Opstap. Dit duurt plus minus 18 minuten.
  • Na 28 minuten een telefonisch gesprek met docent Kaj in het Opstapatelier. En een reactie van Jelle, cursist op de donderdagmiddag. Dit duurt ongeveer 16 minuten.
  • 3 minuten later, na een muziekje, nog 6 minuten interview.

Briefje van oud-cursist

Interview met Els, cursist en vrijwilliger bij De Opstap sinds 2016

“Je hoeft niets te bewijzen bij De Opstap”

Els kwam voor het eerst bij De Opstap in 2004 en na een pauze begon zij weer bij De Opstap in 2010. Voor haar biedt De Opstap vooral een veilige plek waar zij niet het gevoel heeft dat zij perfectie moet nastreven of beoordeeld wordt, maar juist eerder waar zij het gevoel heeft er bij te horen en regelmaat en structuur in haar leven op kan bouwen.

De eerste keer dat zij bij de Opstap binnen liep dacht zij: “ohjee, wat kan iedereen goed tekenen en schilderen.” Maar al snel voelde zij zich geaccepteerd. Ze had er een gevoel van veiligheid, zonder dat zij over haar ziekte hoefde te praten. Ze merkte dat tijdens de lessen haar werk werd gezien zoals het is, zonder dat er een oordeel over werd gegeven: “cirkels of driehoeken, het is allebei goed!” Zij leerde zodoende het goede te zien van haar eigen werk alsook dat van anderen. Met name in de vrije werkplaats leerde zij het durven geven van haar eigen mening en die van anderen te ontvangen.

Haar ontwikkelingsproces, waarvan inspiratie en creativiteit de motor zijn, maakte dat zij de verantwoordelijkheid durfde te nemen om in 2016 als vrijwilliger de cursisten van de vrije werkplaats te ondersteunen. Dat heeft haar een groot gevoel van voldoening gebracht ten opzichte van het verwachtingspatroon van de samenleving: “Ik doe ook mee!”
Steeds nieuwe ervaringen opdoen bij De Opstap is belangrijk voor haar. Zij deed inmiddels mee met een groepsexpositie van De Opstap in De Hallen in Amsterdam-West (november 2018) en aan de Prijsvraag ontwerp De Groene Vink (maart 2019). Zij vind het fijn om met mensen samen te werken en het enthousiasme over te brengen op anderen. Daarom kijkt zij ernaar uit om in de tentoonstellingsruimte Losdok (Veemkade Amsterdam-Oost) volgend jaar te exposeren met haar mede-cursisten. Zij hoeft niets te bewijzen bij De Opstap, het is juist haar ontwikkelingsproces dat haar meevoert naar perspectieven en mogelijkheden die zij van te voren niet had kunnen bedenken.

Interview met een oud-cursist

De Opstap is voor mij een fijne plek gebleken. Ik had een tumultueuze periode gehad. Mijn PTSS symptomen hadden zich versterkt. Nadat de ergste symptomen verminderden kwam ik bij de Opstap. Ik heb er veel geleerd over verschillende creatieve technieken. Mocht je vastlopen in de creatie, komt er wel een creatieve oplossing. Dit creëren kon ik vertalen naar het dagelijkse leven: ‘ik vind wel een oplossing’.

Het heeft mijn zelfredzaamheid vergroot. De sfeer is er warm. Je weet dat de cursisten een bepaalde achtergrond hebben. Dat te weten, zonder de achtergrond te kennen, schept een band van solidariteit en tolerantie. Er is veel begrip zonder het over zaken te hebben. Ik beschouwde de Opstap als een rustpunt. Rust was iets waar ik erg behoefte aan had na al het tumult in mij. Ik heb er veel plezier gehad. Dit heeft bijgedragen aan het dragelijker maken van mijn problematiek. Dank, fijne leraressen en cursisten, voor de bijdragen aan mijn heling.

De Opstap als drie-gangen-menu

Wat biedt De Opstap?

De Opstap biedt dagbesteding in de vorm van creatieve cursussen voor Amsterdammers die kwetsbaar zijn ten gevolge van psychische problematiek.

Je kunt cursus volgen voor één dagdeel per week. Daarnaast bieden wij een vrije werkplaats.

De lessen zijn serieus en vragen om betrokkenheid. Aan de hand van opdrachten kun je je talenten en technieken ontwikkelen. Het samen bekijken van het werk is onderdeel van de les.

Contact

De Opstap is HKZ gecertificeerd.Stichting De Opstap
Mauritskade 24
1091 GC Amsterdam
020 665 62 15
info@deopstap.nl

Wij zijn van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar.

Kennismakingsgesprekken worden op afspraak gedaan.