Ervaringsverhalen

Interview met Els, cursist en vrijwilliger bij De Opstap sinds 2016

“Je hoeft niets te bewijzen bij De Opstap”

Els kwam voor het eerst bij De Opstap in 2004 en na een pauze begon zij weer bij De Opstap in 2010. Voor haar biedt De Opstap vooral een veilige plek waar zij niet het gevoel heeft dat zij perfectie moet nastreven of beoordeeld wordt, maar juist eerder waar zij het gevoel heeft er bij te horen en regelmaat en structuur in haar leven op kan bouwen.

De eerste keer dat zij bij de Opstap binnen liep dacht zij: “ohjee, wat kan iedereen goed tekenen en schilderen.” Maar al snel voelde zij zich geaccepteerd. Ze had er een gevoel van veiligheid, zonder dat zij over haar ziekte hoefde te praten. Ze merkte dat tijdens de lessen haar werk werd gezien zoals het is, zonder dat er een oordeel over werd gegeven: “cirkels of driehoeken, het is allebei goed!” Zij leerde zodoende het goede te zien van haar eigen werk alsook dat van anderen. Met name in de vrije werkplaats leerde zij het durven geven van haar eigen mening en die van anderen te ontvangen.

Haar ontwikkelingsproces, waarvan inspiratie en creativiteit de motor zijn, maakte dat zij de verantwoordelijkheid durfde te nemen om in 2016 als vrijwilliger de cursisten van de vrije werkplaats te ondersteunen. Dat heeft haar een groot gevoel van voldoening gebracht ten opzichte van het verwachtingspatroon van de samenleving: “Ik doe ook mee!”
Steeds nieuwe ervaringen opdoen bij De Opstap is belangrijk voor haar. Zij deed inmiddels mee met een groepsexpositie van De Opstap in De Hallen in Amsterdam-West (november 2018) en aan de Prijsvraag ontwerp De Groene Vink (maart 2019). Zij vind het fijn om met mensen samen te werken en het enthousiasme over te brengen op anderen. Daarom kijkt zij ernaar uit om in de tentoonstellingsruimte Losdok (Veemkade Amsterdam-Oost) volgend jaar te exposeren met haar mede-cursisten. Zij hoeft niets te bewijzen bij De Opstap, het is juist haar ontwikkelingsproces dat haar meevoert naar perspectieven en mogelijkheden die zij van te voren niet had kunnen bedenken.

 

 

Interview met oud-cursist

De Opstap is voor mij een fijne plek gebleken. Ik had een tumultueuze periode gehad. Mijn PTSS symptomen hadden zich versterkt. Nadat de ergste symptomen verminderden kwam ik bij de Opstap. Ik heb er veel geleerd over verschillende creatieve technieken. Mocht je vastlopen in de creatie, komt er wel een creatieve oplossing. Dit creëren kon ik vertalen naar het dagelijkse leven: ‘ik vind wel een oplossing’.

Het heeft mijn zelfredzaamheid vergroot. De sfeer is er warm. Je weet dat de cursisten een bepaalde achtergrond hebben. Dat te weten, zonder de achtergrond te kennen, schept een band van solidariteit en tolerantie. Er is veel begrip zonder het over zaken te hebben. Ik beschouwde de Opstap als een rustpunt. Rust was iets waar ik erg behoefte aan had na al het tumult in mij. Ik heb er veel plezier gehad. Dit heeft bijgedragen aan het dragelijker maken van mijn problematiek. Dank, fijne leraressen en cursisten, voor de bijdragen aan mijn heling.

Wat biedt De Opstap?

Stichting De Opstap biedt cursussen in beeldende vorming voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Je kunt een cursus volgen voor één of meer dagdelen per week. Daarnaast bieden wij een vrije werkplaats.

De lessen zijn serieus en vragen om betrokkenheid. Aan de hand van opdrachten kun je je talenten en technieken ontwikkelen. Het samen bekijken van het werk is onderdeel van de les.

Contact

Stichting De Opstap
Mauritskade 24
1091 GC Amsterdam
020 665 62 15
info@deopstap.nl

Bellen kan maandag van 8:00 tot 12:00 uur en 14:00 tot 17:00 uur, donderdag van 10:00 tot 12:00 uur.

Intakes worden gedaan op maandag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur.